Hoe OpenSpace 360° Reality Capture helpt bij de Wet Kwaliteitsborging (WKB)

By Martijn Tijhof

9 oktober 2023

BouwTech Babbels 03

In de Nederlandse bouwsector is transparantie, kwaliteitsborging en naleving van bouwvoorschriften van het grootste belang. Dit wordt nog belangrijker met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) – momenteel gepland om in voege te treden op 1 Januari 2024 voor nieuwbouw. Deze wet heeft tot doel de bouwkwaliteit te verbeteren en te waarborgen, en bouwbedrijven staan voor de uitdaging om aan de eisen van deze wet te voldoen.

Een waardevol hulpmiddel dat hen kan ondersteunen bij het nakomen van de WKB-voorschriften is OpenSpace 360° Reality Capture.

OpenSpace 360 Reality Capture biedt bedrijven en professionals in de bouwsector in Nederland diverse voordelen die helpen bij het voldoen aan de WKB:

1. Gedetailleerde Projectdocumentatie
OpenSpace maakt het mogelijk om bouwplaatsen in 360° vast te leggen met behulp van beelden en video’s. Deze documentatie is van onschatbare waarde voor het volgen van de voortgang van het project en de kwaliteit van het werk. Het stelt aannemers en inspecteurs in staat om te controleren of het werk voldoet aan de wettelijke normen en voorschriften.

2. Visuele Inspecties
Inspecteurs kunnen virtuele rondleidingen maken door de vastgelegde 360° beelden om de bouwkwaliteit en de naleving van de regelgeving te beoordelen. Dit vermindert de kans op menselijke fouten en zorgt voor nauwkeurige inspectieresultaten. In onze video samen met VORM kunt u zien hoe dit in de praktijk werkt.

3. Tijdige Rapportage
OpenSpace kan automatisch tijdlijnen genereren op basis van de vastgelegde beelden, waardoor het gemakkelijk is om te zien wanneer bepaalde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit is cruciaal voor het volgen van de voortgang en het vaststellen van opleverdata in overeenstemming met de WKB.

4. Bewijs van Naleving
De gedetailleerde visuele documentatie van OpenSpace fungeert als onbetwistbaar bewijsmateriaal voor bouwbedrijven om aan te tonen dat ze aan de bouwvoorschriften en kwaliteitseisen voldoen. Dit kan van pas komen bij geschillen of audits.

5. Efficiëntie en Kostenbesparing
Door gebruik te maken van OpenSpace kunnen bouwbedrijven efficiënter werken en kosten besparen. Het vermijden van fouten en herstelwerkzaamheden vermindert niet alleen de financiële lasten, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van het opgeleverde project.

In dit blog wordt samen met Geveke verder ingegaan op de details van hoe OpenSpace kan helpen bij de naleving van de WKB in Nederland: Wet Kwaliteitsborging: Hoe kun jij de kwaliteit van je werk gaan managen.

Conslusie

OpenSpace 360 Reality Capture biedt een waardevolle tool om te voldoen aan de Wet Kwaliteitsborging in Nederland door het verbeteren van de kwaliteitscontrole, naleving van voorschriften en efficiëntie op bouwplaatsen. Het helpt bij het creëren van een transparantere en beter gedocumenteerde bouwomgeving, wat cruciaal is in overeenstemming met de WKB. Met OpenSpace kunnen bouwbedrijven en professionals met vertrouwen projecten uitvoeren, wetende dat ze voldoen aan de strenge eisen van de wet en de hoogste bouwkwaliteitsnormen handhaven.

Voor meer informatie over hoe OpenSpace je bouwprojecten kan transformeren en tegelijkertijd het milieu en je kosten ten goede kan komen, kan je contact opnemen met ons of lees onze blog Klantverhalen van OpenSpace: innovatie in de bouwsector.

Op 12 December geven we een Webinar omtrent dit topic: WKB – Hoe kun je de kwaliteit van je werk gaan managen? Meld je nu aan.

Loading form...